Možnost přechodu na editaci témata přímo z diskuze

Merged Václav Končický requested to merge teacher-post-edit into master

Hodilo by se ze stránky témata umět přejít přímo na jeho úpravu. Z Teacher's summary se nedá přejít přimočaře na editaci (a třeba zveřejnění) tématu.

Merge request reports