Skip to content

Moje soutěže (minimalistická verze)

Martin Mareš requested to merge mj/moje-souteze into devel

Pokusil jsem se udělat něco podobného jako MR !65 (closed) -- přehled soutěží a rolí na hlavní orgovské stránce (viz též issue #107 (closed)).

Tento pokus je poněkud minimalističtější. Potřebuje méně databázové magie a tabulka je stručnější. Neukazuji tlačítka s odkazy, místo toho prostě nechám uživatele prokliknout na stránku soutěže, kde už všechno najde.

Přijde mi to tak přehlednější, co myslíte?

Merge request reports