Skip to content

Tabulka Moje soutěže

Jan Prachař requested to merge honza/mr7 into devel

Tohle mělo u organizátorů pozitivní ohlas. Hned po přihlášení vidí soutěže, které se jich týkají. K dokonalosti by to ale chtělo nějaký tuning.

Merge request reports