Skip to content

Formulář na přidání účastníka do soutěže

Jan Prachař requested to merge honza/add-contestant into devel

Zněužil jsem za tím účelem třídu Import, tak nevím, jak se vám to bude líbit :)

Merge request reports