Skip to content

Formulářová políčka; Přidání účastníka do soutěže; Editace registrace do ročníku

Jiří Kalvoda requested to merge jk/add-contestant into devel

Formulářová políčka na míru. WTForms umožňuje vytvářet třídy odvozené z políček. Pro jednotlivé typy dat si tedy můžeme vytvořit vlastní políčka, které se například budou automaticky validovat, zpracovávat a načítat data …

Objektový model navíc do budoucna umožňuje změnit všechna políčka pro daný typ současně. Tedy například můžeme snadno vyrobit lepší zadávání škol.

Následuje jejich používání ve dvou formulářích

Merge request reports