Skip to content

ParticipantsActionForm: Při kliknutí na enter se neprovede žádná akce

Jiří Kalvoda requested to merge jk/issue-232 into devel

Formulář obsahuje možnost výběru ze tří akcí takže při stisku enteru není jasné, jakou akci uživatel může chtít udělat. Aktuálně byla výchozí první akce -- změnit stav účasti.

Přidal jsem nové schované tlačítko, které se chová jako výchozí a nic neprovede.

Closes #232 (closed)

Merge request reports