Skip to content

Reforma orgovského rozhraní ke kolům a soutěžím

Martin Mareš requested to merge mj/contest-reform into devel

Místo spousty izolovaných funkcí na resolvování parametrů z URL zaveden společný kontext. To umožňuje daleko jednodušší implementaci generických stránek, které pracují jak s koly, tak se soutěžemi a soutěžními místy.

Též implementován hierarchický pohled na soutěže. Část featur ještě chybí.

Closes #221 (closed), #137 (closed).

Edited by Martin Mareš

Merge request reports