Skip to content

Přidáno upozornění v případě vytváření orga s duplicitním jménem.

Jiří Kalvoda requested to merge jk/issue-118 into devel

Closes #118 (closed)

Pro potvrzení vytvoření duplicity jsem přidal do formuláře UserEditForm zaškrtávací položku is_duplicit_name, kterou vždy, když není potřeba, mažu.

Merge request reports