Skip to content

Skript na zkracování oficiálních jmen škol

Václav Volhejn requested to merge shorten-schools into master

Skript přečte z databáze názvy škol a vytvoří zkrácené verze. Např. místo "Základní škola T.G. Masaryka Rajhrad, okres Brno-venkov, příspěvková organizace" vytvoří "ZŠ T.G. Masaryka, Rajhrad".

Merge request reports