Skip to content

Import: oříznout mezery ze jména

Jan Prachař requested to merge honza/mrf into devel

Screenshot_from_2021-03-30_09-10-59

Přišel mi takovýhle email s žádostí o pomoc.

Pokud se jméno kopíruje z místa, kde je dohromady s příjmením, tak může dojít tomu, že je zkopírováno včetně mezery. Navrhuji tedy u jména mezery ořezávat.

Merge request reports