Skip to content

user_index: Přehlednější vstupní stránka pro účastníka

Jan Prachař requested to merge honza/mr9 into devel

Tohle závisí na !37 (merged) a ještě by chtělo dořešit, jestli chceme zobrazovat i minulé ročníky.

Merge request reports