Skip to content

Oprava zobrazení tlačítek, na který nemá uživatel oprávnění

Jan Prachař requested to merge honza/mr6 into devel

U tlačítek kontrolovat oprávění na prohlížení odevzdaných řešení.

Merge request reports