Skip to content

Na stránce řešení je v nadpisu jméno řešitele na prvním místě

Jan Prachař requested to merge honza/mr5 into devel

Ke zvážení, mi přišlo přehlednější, na prvním místě vidět jméno soutěžícího, když koukám na jeho odevzdaná řešení.

Merge request reports