Skip to content

Import: Upozornit na chybějící # v kódu školy/místa

Jan Prachař requested to merge honza/mr2 into devel

Opakovaně jsem musel vysvětlovat, že kód musí být s křížkem.

Merge request reports