Skip to content

Lepší hlášky při kontrole emailové adresy

Jan Prachař requested to merge honza/mr1 into devel

Sám jsem při importu nechápal, co je špatně.

Merge request reports