Skip to content

Editace emailu + zvací emaily

Jiří Setnička requested to merge jirka/maily into devel

Část #117 (closed) (lze měnit emaily účastníkům a správci mohou měnit i organizátorům, ale schází zatím část, aby organizátoři mohli měnit emaily podřízeným organizátorům podle práv).

A v těsné návaznosti na to, tak hned další činnost po opravě emailu je typicky znovuposlání zvacího emailu. Teď je na to i tlačítko (které pro nepřihlášené posílá zvací emaily, pro již přihlášené pak reset maily).

Merge request reports