Skip to content

config: Automatický reconnect po zavření spojení k databázi

Jan Hadrava requested to merge jenda/db-reconnect into devel

SQLAlchemy za normálních okolností vyhodí exceptionu při prvním requestu poté, co jí databáze zavře spojení. I v případě, že se tak stane mezi requesty, musí si to kód handlovat explicitně. Po restartu postgresu jinak dostane první request v každém workeru error 500.

SQLAlchemy se o to umí postarat sama jen s optionem:

        "pool_pre_ping": True,

Na začátku každé transakce nejprve databázi pingne a při odpojení se zvládne sama reconnectnout. Když běží databáze na stejném serveru, nemělo by to přidávat výrazný overhead.

Merge request reports