Skip to content

Změna reprezentace rozbitých submitů

Martin Mareš requested to merge mj/broken into devel

Část issue #150 (closed).

Opravy rozbitých PDF nyní děláme na úrovni jednotlivých paperů, takže nevznikají nové submity.

Merge request reports