Skip to content

Stavy soutěže

Martin Mareš requested to merge mj/stavy-souteze into devel

Implementace samostatných stavů soutěže podle issue #160 (closed) a úklid mo.rights podle #176 (closed).

Edited by Martin Mareš

Merge request reports