Skip to content

Dělená kola napotřetí

Jiří Setnička requested to merge jirka/delena-kola3 into devel

Dělená kola operující s premisou, že mimo reprezentace v databázi jsou si kola s soutěže ve skupině rovny. Ze všech dělených kol jde dělat operace se soutěžemi a účastníky, i když účastníci jsou v databázi pouze u soutěží pod hlavními koly.

Edited by Jiří Setnička

Merge request reports