Skip to content

Better error messages with preserved line ends

Jan Prachař requested to merge honza/pre into master

Tohle je lepší, že to neudělá hlášky neproporcionálním písmem. A pokud je hlášky moc dlouhá, že se nevejde, tak ji zalomí.

Merge request reports