Skip to content

O něco blbuvzdornější import účastníků

Jan Prachař requested to merge honza/blbuvzordy-import into master

Garanti FO s tím bojujou. Tohle řeší několik případů ze dneška.

Merge request reports