Skip to content

Posílání emailů na obnovu hesla

Václav Volhejn requested to merge reset-email into master

Posílání emailu podle Postal Owl.

Požadavek se odignoruje, pokud byl méně než před minutou odeslaný jiný.

Požadavek se nepřijme, pokud je starší než 24 hodin.

Testováno manuálně, emaily mi přicházejí. Jen mi gmail hlásí, že jsou nezašifrované - nevím, jestli je to potřeba řešit

Edited by Václav Volhejn

Merge request reports