Skip to content

Postup z předchozího kola

Martin Mareš requested to merge mj/postup into devel

Implementace #95 (closed).

Chvíli jsem zvažoval, jestli neumět i postup do všech krajských kol najednou, ale zatím ho odkládám, než si rozmyslíme hierarchický pohled z #137 (closed).

Merge request reports