Skip to content

Titulky stránek a drobečková navigace

Jiří Setnička requested to merge jirka/breadcrumbs into devel

Řeší #53 (closed), přidává titulek i do title celé stránky a celkově snad zpřehledňuje navigaci v soutěžích a místech.

Merge request reports