Skip to content

Dávky okolo feedbacku

Martin Mareš requested to merge mj/upload-feedback into master

Dávkové stahování a nahrávání feedbacku.

Merge request reports