Skip to content

Zadávání bodů a zobrazení výsledků

Jiří Setnička requested to merge jirka/score into devel

Řeší #94 (closed) vyjma exportu:

  • u kola a u soutěže se ve stavu grading a closed dají zobrazit výsledkové listiny (zatím nemají implementované řazení účastníků podle pravidel MO, možná by bylo hezké do budoucna umožnit v nastavení kola zvolit strategii tvorby výsledkovky)
  • u soutěže lze ve stavu grading (a s patřičnými právy) zadávat body po úlohách
  • v detailu jednoho řešení se zobrazuje bodová historie

Merge request reports