Skip to content

WIP: Reforma importů

Martin Mareš requested to merge mj/import into master

Ze systému importů rostl pěkný bastl: spousta věcí byla implementovaná velmi podobně na více místech a bylo pracné přidávat nové typy importů. Také původní předpoklad, že budeme umět jen jeden formát souboru, se ukázal být příliš naivním.

Pokusil jsem se importy zobecnit, značně to prokouklo. Teď existuje jedna jediná implementace UI k importům, jedna společná dokumentace pro všechny druhy importů a jeden generátor šablon. Formát souboru se vybírá explicitně.

Postupně doplním další drobnosti jako ignorování prázdných řádků.

Merge request reports