Skip to content

Responzivní design - základy

Jiří Setnička requested to merge jirka/responsive-design into devel

Hlavně nastavení viewportu a pak hamburger menu na úzkých displejích.

Hranici jsem zvolil na 600px, což by snad mělo fungovat docela rozumně. Na mobilech, co mám v okolí, to funguje dobře.

Merge request reports