Skip to content

Prázdné protokoly

Martin Mareš requested to merge mj/points into devel

Implementace #277 (closed): protokol je místo obodování možné prohlásit za prázdný.

Prázdná řešení mají vždy 0 bodů, ale je u nich nastaven speciální flag. Ve výpisu řešení je označujeme symbolem prázdné množiny, ve výsledkovkách se chovají stejně jako neodevzdaná řešení.

Také jsem doplnil editaci bodů spolu se zakládáním řešení i do přehledové stránky řešení všech úloh v soutěži.

A nakonec jsem sjednotil implementace editace bodů a zakládání řešení (všechna řešení v soutěži, všechna řešení úlohy, detail řešení, import bodů), aby používaly společný back-end.

Mergenu to, aby mohl Tomáš testovat, ale i tak budu rád, když se na to podíváte.

Edited by Martin Mareš

Merge request reports