Skip to content

Zvětšení políčka "Hodnotil" v protokolech

Jiří Kalvoda requested to merge jk/protokoly into devel

Když úlohu opravují dva lidi, tak je těžké se vmáčknout do kolonky na podpis, zatímco vedle v počtu listů je spousta prostoru.

Merge request reports