Skip to content

Odebrání odkazu vedoucího na editaci úlohy

Jiří Kalvoda requested to merge jk/nova-uloha-bugfix into devel

Bodování/stahování/... úlohy pro celé kolo nebude mít odkaz na editaci dané úlohy v horní liště, protože to bylo moc matoucí.

Closes #328 (closed)

Merge request reports