Skip to content

Přísnější kontroly mailových adres

Martin Mareš requested to merge mj/check-email into devel

Zavedeny přísnější kontroly mailových adres podle Issue #308 (closed).

Merge request reports