Skip to content

Tabulky řešení

Jiří Setnička requested to merge jirka/solutions-table into devel
  • Tabulka všech řešení pro kolo / soutěžní místo
  • Tabulka řešení jedné úlohy pro kolo / soutěžní místo
  • Zobrazení soutěžních míst na stránce kola + rozklik na podstránku soutěžního místa
  • Upravení seznamu účastníků aby fungoval i pro soutěžní místo

Merge request reports