Skip to content

E-maily školních garantů účastníků

Martin Mareš requested to merge mj/pozvanky into devel

Implementace #283 (closed) a #271 (closed), poslední chybějící akce z Průvodce garanta.

Merge request reports