Skip to content

Vylepšení skenování - prázdné stránky, otáčení, vylepšení UI

Jiří Setnička requested to merge jirka/scans into devel

Podle #279 (closed).

Několik vylepšení týkajících se skenování:

  • Zaveden explicitní state namísto zneužívání seq_id pro stav rozpoznání skenované stránky
  • Autodetekujeme prázdné stránky podle entropie a označujeme je za "pravděpodobně prázdné" (frontend zobrazuje varování, přes které lze pokračovat, nebo lze označit autodetekci za korektní a zbavit se tak varování)
  • Umožňujeme prohlásit sken za oboustranný a pak autodetekujeme neprázdné sudé stránky jako pokračovací
  • Frontend umožňuje otáčet stránky (s pěknou CSS animací :)), a zároveň zpracování skenů podle toho pootáčí stránky v PDFku
  • Při úvodním zpracování detekujeme rotaci podle rotace QR kódu
  • Při prohlížení preloadujeme malý počet skenů (3 na každou stranu)
  • v UI lépe zobrazujeme, co se stránkou je (k podbarvení řádků se přidala i ikonka)

Merge request reports