Skip to content

Průvodce soutěží pro garanty

Martin Mareš requested to merge mj/workflow into devel

Začínající garanti často zabloudí v houštině featur Osma. Zkusil jsem spáchat dynamickou nápovědu, která podle stavu soutěže ukazuje, co zrovna mají dělat. Také jsem přidal zkratky na některé důležité akce.

Viz též issue #276 (closed).

Merge request reports