Skip to content

Zjednodušení práce s joby

Jiří Setnička requested to merge jirka/jobs into devel

Obsahuje:

  • #294 (closed) - joby s vyšší a nižší prioritou, dva mule workery
  • #289 (closed) - zavedení vyčkávají stránka u jobů a lepší určování, kam přesměrovat po zpracování jobu

Merge request reports