Skip to content

Zakládání soutěží z orgovské hlavní stránky

Martin Mareš requested to merge mj/zakladani into devel

Zvládá běžné situace, které potká garant nižší úrovně.

Staví na mj/bugfixes.

Merge request reports