Skip to content

Různé drobné opravy

Martin Mareš requested to merge mj/bugfixes into devel

Nalezené testovacím prostředím z mj/testing.

Merge request reports