Skip to content

Testovací prostředí

Martin Mareš requested to merge mj/testing into devel

Napsal jsem skripty, které založí jednoduché testovací prostředí se soutěžemi, uživateli a rolemi, na kterých lze testovat, jak se OSMO jeví různým druhům uživatelů v různých stavech soutěží.

Merge request reports