Skip to content

Práva k soutěžím a soutěžním místům

Martin Mareš requested to merge mj/prava-k-mistum into devel

Systém práv k soutěžím a místům byl značně spletitý a podle <mj+md-20220126.101642.90573.nikam@ucw.cz> také děravý.

Toto je pokus o nápravu.

Merge request reports