Skip to content

Výběr sloupečků v exportech

Jiří Setnička requested to merge jirka/export-columns into devel

Table naučeno volit sloupečky pro export a aplikováno na exporty výsledkovek a seznamy účastníků.

Issue #182 (closed).

Merge request reports