Skip to content

Stav "opraveno"

Martin Mareš requested to merge mj-opraveno into devel

Implementace stavu "opraveno", kdy účastníci vidí opravené úlohy a oficiální výsledkovku a mají možnost protestovat, než se soutěž úplně uzavře.

Closes issue #217 (closed).

Edited by Martin Mareš

Merge request reports