Skip to content

Drobnosti ve skenech

Jiří Setnička requested to merge jirka/skeny into devel
  • Vylepšení autocomplete javascriptu v reakci na mail od Pavla Calábka
  • Kratší timeout hotového jobu s roztříděním

Merge request reports