Skip to content

Automatická oprava rozbitých PDF

Martin Mareš requested to merge mj/auto-fix-jobs into devel

Implementuje issue #150 (closed).

Nakonec to bylo trochu náročnější, protože poprvé potřebuji zakládat job, který nepatří normálnímu uživateli.

Merge request reports