Skip to content

Skenování odevzdaných řešení i oprav

Jiří Setnička requested to merge jirka/skeny into devel

Formulář pro upload skenů dovoluje vybrat typ, který se uloží do JSONu v popisu jobu.

Issue #259 (closed)

Merge request reports