Skip to content

Účastníkům při výběru školy nezobrazujeme skrytá místa

Jiří Kalvoda requested to merge jk/hidden-place into devel

Closes #253 (closed)

Merge request reports