Skip to content

Sloučení zakládání řešení a editace bodů

Jiří Setnička requested to merge jirka/points into devel

Endpointy /org/contest/c/123/task/456/{points,create} sloučeny do .../edit, obdobně pro soutěžní místa.

Zakládat řešení povolujeme i na úrovni soutěžního místa, zadávat body jen na úrovni soutěže. Počítá to s právy jen pro zakládání řešení (dozor), jen pro editování bodů (momentálně nikdo) nebo s oběma (třeba opravovatel).

Issue #251 (closed)

Edited by Jiří Setnička

Merge request reports