Skip to content

Registrace: Notifikovat pouze uživatele, kteří si to přejí

Martin Mareš requested to merge mj/nastaveni-mailu into devel

Také při té příležitosti eliminujeme duplicitní notifikace, pokud má někdo více roli k jednomu místu.

Viz #243 (closed), ale zatím k tomu nemáme UI.

Merge request reports